Medarbejder Portræt

De ansatte er virksomhedens vigtigste aktiv. Et medarbejderfoto har flere funktioner. Det er vigtig, at medarbejderne føler, at de hører hjemme på arbejdspladsen og det kan være lige så vigtig, at jeres kunder har en fornemmelse af, hvem det er, de har kontakt med. Det være sig enten via jeres hjemmeside, brochurer eller anden markedsføring.

Når medarbejdersiden på firmaets hjemmeside dukker op, er det en mosaik af fotografier, der fortæller en lille, men vigtig, historie om firmaet.

Er I venlige, kedelige, seriøse, individuelle, ens eller farverige? I samarbejde med jer skaber vi medarbejdernes visuelle profil – på en professionel og venlig måde.

Fluen på væggen

Reportagen rummer forskellige typer fotografier:

  • Introduktion til et sted, oversigtsbillede af et sted.
  • Interaktion mellem personer
  • Personer, der samtaler eller er i aktivitet.
  • Tæt på-billeder og portrætter.
  • Øjebliksbilleder
  • Sekvenser, altså en serie af sammenhængende fotografier.

Video

Video er et vigtigt og effektivt kommunikationsværktøj, som bringer jeres budskaber ud til modtageren på en enkel måde. Hvis strategien gennemtænkes og udførelsen er professionel, kan I høste en stor gevinst. 

Hvad er Video velegnet til?

– Nyhedsformidling (overfor kunder, investorer og medierne selv)
– Præsentationer af produkter (Vis hvordan tingene gøres i stedet for at linke til en manual)
– Intern kommunikation (Ledelsen fremlægger de interne forhold og virksomhedens udvikling)
– Instruktion og Uddannelse (Ensartet uddannelse – læreren er på hver gang)

Det er vigtigt, at I spørger jer selv: Hvad er det præcis, I vil? Hvem er målgruppen? Passer det ind i jeres kommunikations strategi? 

Vi laver også billeder og video af produkter

Vi deler arbejdet ind i moduler, så I kan vælge at benytte vores ekspertise på nogen områder og selv vælge at lave noget af det selv.

Vi kan blandt andet levere:
– Overblik og planlægning af forløbet.
– Den rå optagelse – I klarer resten.
– Færdigredigerede webvideo, der passer til jeres hjemmeside.
– Hosting af jeres egen videokanal, hvor I samler jeres produktioner.

Video på nettet er en oplagt mulighed for at få kunder i tale og skabe troværdighed og taletid for og tilhørsforhold til jeres virksomhed overfor medarbejdere, medier og investorer.Ring og fortæl om jeres behov for video.

Læs mere: