Forsikringsfotograf – Når du står i en situation, hvor dit forsikringsselskab skal involveres, så er det ofte sådan, at selskabet beder om noget billeddokumentation af situationen. Det kan være, at du er kommet til skade, at du har haft indbrud, eller der er sket en eller anden form for ulykke. I sådan en situation, kan det være en rigtig god idé at kontakte en professionel fotograf til at tage de billeder, der skal bruges.

Det er vigtigt, at de billeder, der bliver taget, er af en kvalitet, så forsikringsselskabet kan bruge dem. Desuden kræves det ofte, at det er en objektiv person, der tager de pågældende billeder.

skader og ar

Hvilke billeder kan et forsikringsselskab bruge?

Når billeder skal bruges som dokumentation i forsikringssager, så skal de være taget sådan, at man bedst ser selve skaden. Det gælder både for personskader, skader på ting og ulykker. Der skal både fotograferes meget tæt på og på afstand, sådan at skadens omfang kan vurderes mest nuanceret. Det er de billeder, der skal være med til at lægge grundlaget for den erstatning, du eventuelt skal have.

Den erfarne fotograf ved lige, hvor og hvordan de billeder skal tages. Derfor kan du med fordel henvende dig til din lokale fotograf og bede ham eller hende om at klare den betroede opgave. Fotografen er upartisk og vil altid være objektiv i forhold til opgaven.

Mød en dygtig bryllupsfotograf

Hvilke skader kan der tages billeder af?

Der kan være brug for billeddokumentation i mange forskellige typer af skader. Det kan for eksempel være i følgende tilfælde:

  • Personskader
  • Indbrud
  • Uheld
  • Ulykker
  • Brand
  • Autoskader
  • Skader på ting
  • Skader vedr. dyr

I alle disse og andre lignende sager bruges der ofte billeder som en vigtig del af dokumentationen for skadernes omfang. Derfor giver det god mening at kontakte den professionelle forsikringsfotograf, når dit forsikringsselskab beder om billeddokumentation i forbindelse med en skade.